آب معدنی دماوند

دماوند یکی از قدیمی ترین برند های پخش آب معدنی و آشامیدنی در ایران است . شرکت آب های معدنی دماوند در سال ۱۳۵۲ به